Miten palvelumme auttaa juuri teitä?

Hyvinvoiva työntekijä luo tuottavuutta

Kun tahdot parantaa yrityksesi tuottavuutta, huolehdi työntekijöidesi hyvinvoinnista. 

Useat tutkimukset toteavat, että hyvä työhyvinvointi on ratkaisevassa roolissa tuottavuuden nousussa ja kulujen hillitsemisessä. Hyvinvoiva työntekijä säästää yritykselle merkittäviä summia sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyteen liittyvien kustannusten kautta. Työpaikalla, jossa ilmapiiri on hyvä ja työntekijät ovat tyytyväisiä, tapahtuu tutkimusten mukaan vähemmän tapaturmia. Lisäksi työhyvinvointi vaikuttaa työntekijöiden vaihtuvuuteen – kun töissä on hyvä olla, ei ole tarvetta vaihtaa työpaikkaa. Uuden työntekijän rekrytointi, kouluttaminen ja perehdyttäminen on iso investointi, ja investoinneistaan kannattaa pitää hyvää huolta!

Vielä enemmän työhyvinvointi vaikuttaa tulokseen kuitenkin tuottavuuden kasvun kautta – hyvinvoiva henkilöstö tekee työnsä tehokkaammin ja laadukkaammin.

Kun siis mietit työntekijöiden hyvinvointiin panostamisen hintaa, kannattaa muistaa, että hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Esimerkiksi Lapin yliopiston dosentin Marko Kestin mukaan hyvä työhyvinvointi kasvattaa työntekijän tuottavuutta jopa tuhansia euroja vuodessa. Työhyvinvointi vaikuttaa yksittäisten työntekijöiden kautta koko organisaatioon. Sen tulokset eivät myöskään rajoitu vain nykyisiin työntekijöihin, vaan koko yrityksen houkuttelevuuteen työpaikkana. Yrityksen kyky kilpailla parhaista työntekijöistä kasvaa, kun se tunnetaan hyvänä työpaikkana. Vaikutukset säteilevät siten myös yrityksen palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Talvi-kivet

Työterveys sekä hyvinvointiohjelmat ja -matkat, jollaisia Valoon tarjoaa, vaikuttavat positiivisesti paitsi työntekijöidesi hyvinvointiin, myös koko tiimin sitoutumiseen, tiimihenkeen ja kokonaisvaltaiseen tuottavuuteen. Säännölliset motivaatiomatkat nostavat työntekijöiden innostusta ja hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuden yhdessä vietettyyn laatuaikaan, tunnustuksen antamiseen sekä taloudelliseen etuun.

Tämän päivän trendit

Business Finlandin sivuilla kerrotaan tutkimuksesta, jossa käsiteltiin kannustematka-alan trendejä maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen mukaan noin puolet tapahtumien budjetista käytetään majoitukseen ja lentoihin, viidesosa ruokailuihin ja noin 15 % kuluista kohdentuu aktiviteetteihin. Matkakohteen valintaan vaikuttavat aiemmat kokemukset, suositukset sekä sosiaalinen media.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys, mahdollisuus yhdistää työmatka ja vapaa-aika sekä yrityskulttuuriin sitouttaminen vaikuttavat sisältöön eniten.

Aktiviteettien ja ohjelmien tärkeimpinä osatekijöinä vastaajat pitivät paikalliseen kulttuuriin ja kohteeseen tutustumista, ruokailuja sekä ryhmäaktiviteetteja. Tulevina vuosina hyvinvointia tukevat ja vastuullisuutta korostavat aktiviteetit sekä pienemmille ryhmille suunnatut räätälöidyt ohjelmat nähdään merkityksellisempinä kuin aiemmin. 

Business Finland arvioi, että motivaatiomatkojen keskimääräinen kesto seuraavien vuosien aikana tulee olemaan kolmesta neljään yötä. Matkoista kokouksiin käytetään useimmiten alle kaksi tuntia tai 2-4 tuntia päivässä. Myös digitaalisuus korostuu kannustematkailussa: tulevina vuosina yli puolet tapahtumista hyödyntää mobiilisovelluksia ja muita teknisiä ratkaisuja, kuten chatbotteja ja jopa virtuaalitodellisuutta. Osallistujia pyritään sitouttamaan käyttämällä sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. 

Euroopassa tämän hetken kuumimpia tapahtumatrendejä ovat osallistujakokemus ja elämyksellisyys. 

Trendit viittaavat siihen, että pehmeät tavoitteet kuten sitoutuminen, yhteyden rakentaminen ja yrityskulttuuri kasvavat yhä suurempaan rooliin. Kolme suurinta näitä palveluita hyödyntävistä sektoreista ovat vakuutusala, terveyspalvelut sekä tieto- ja viestintäteknologian alat.

Mikäli teidän yrityksenne ei jo tavoittele pehmeitä arvoja yritystoiminnassaan, niin kenties muutoksen aika olisi käsillä. Nykyihmisiä kiinnostaa enemmän ja enemmän oma hyvinvointi, ja on sanomattakin selvää, että se alkaa näkyä myös heidän elämänvalinnoissaan.

Tapahtumien tilastotiede

Yhä useammat brändit kokevat elämykset parhaaksi tavaksi saavuttaa yleisönsä. Alla on muutamia vakuuttavia ja jopa yllättäviäkin tilastoja, jotka määrittävät alaa kansainvälisesti.

100 % tapahtumatuotannon työpaikoista edellyttää tapahtumalogistiikan johtamistaitoja.

73 % konferensseista ja 50 % messuista on ottanut ohjelmaansa yhteistyöhön perustuvia työpajoja.

52,6 % tapahtumajärjestämisen ammattilaisista käyttää edellisiä vuosia enemmän tapahtumateknologiaa.

Messut ja konferenssit ovat yksi kolmesta päälähteestä, joista ostajat etsivät tietoa myyjän tuotteista ja palveluista.

Yritystapahtumien suunnittelussa eniten huolta herättää uusien ideoiden keksiminen (81 %), hyvät tapahtumapaikat (65 %) ja tapahtuman tehokas markkinointi (48 %).

Euroopassa 32 %:ssa tapahtumia järjestetään puhujatilaisuuksia ja muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kestäviä toimintatapoja.

Yritystapahtumiin osallistuville tärkeintä on verkostojen luominen (82 %), oppiminen (71 %) ja viihtyminen (38 %). Itsensä kehittäminen on tärkeää 37 %:lle osallistujista, ja 16 % arvostaa mahdollisuutta viettää työaikaa muualla kuin omalla toimistolla.

Niin yritys kuin asiakkaatkin hyötyvät tapahtumien järjestämisestä – olipa sitten tarkoitus lanseerata uutta, syventää asiakassuhteita, hankkia uusia asiakkaita tai ihan vain pitää huolta ihmisistä.

Tästä syystä me olemme olemassa. Teitä varten.

Suurella sydämellä

Hilla

Lähteet: Turku AMK, Forbes, Markus Alajoen & Niko Parkkisen opinnäytetyö, Business Finland, Site Global ja Eventmanagerblog.

Share